CSLU-Prilep

Центар за современа ликовна уметност – Прилеп

Признанија

За својата дејност ЦСЛУ има добиено повеќе признанија, меѓу кои како позначајни ќе ги одвоиме:

1967 година – Плаката од сојузот на ликовните уметници на Југославија за заслуги во ширењето на ликовните уметности

1969 година – Повелба од Хрватското друштво на ликовните уметници

1975 година – Септемвриска награда на Прилеп

 

plaketa