CSLU-Prilep

Центар за современа ликовна уметност – Прилеп

Континуирани работилници

- Интернационална сликарска колонија 1957

-